[chatbot]
top of page

SERTLEŞME SORUNLARINDA

MAGELLAN® HÜCRESEL TEDAVİ SEÇENEĞİ

     Sertleşme sorunlarının tedavisinde PDE5i ilaçların keşfinden bu yana genel olarak bir durgunluk söz konusudur. Sildenafil ve Tadalafil etken maddeli bu ilaçlar sertleşme sorunu yaşayan erkeklerin %70-80 kadarında etki göstermektedir. Ağızdan alınan bu grup ilaçlar fayda etmediğinde ise bazı hastalar her cinsel ilişki öncesi kendi kendine uygulanan iğne tedavilerini de (penise yönelik self enjeksiyonlar) ikinci basamakta tercih edilebilmektedirler.  İlk İki tedavi basamağının da etki etmediği durumlarda ise son seçenek olarak penis protez ameliyatları hastalarımıza önermekteyiz. Bu tedaviler dışında henüz klinik pratiğe geçmiş, kendini tam anlamıyla ispat etmiş ve kılavuzlarda yer edinmiş bir başka tedavi yolu bulunmamaktadır. Oysa birçok hasta penis protez ve self enjeksiyon tedavileri seçeneklerine oldukça mesafelidir. Ya da mevcut sağlık durumları bu tedavilerin uygulanmasının önünde çok büyük bir engel teşkil etmektedir. Yine birçok hasta da ağızdan alınan ilaçlardan bir şekilde kurtulmayı ve daha doğal bir şekilde seks yapabilmeyi de hayal etmektedir. Bu nedenlerle penise uygulanacak restoratif ve rejeneratif tedavi modeliteleri günümüzde oldukça popüler olmaya başlamıştır. Düşük yoğunluklu şok dalga tedavileri (EDSWT), penile PRP enjeksiyonları ülkemizde de pek çok klinik tarafından uygulanan ve başarılı olduğu düşünülen başlıca rejeneratif tedavi yöntemleridir. Böylesi tedavilerin etkinliği konusunda elbette daha fazla randomize kontrolü klinik çalışmalara ihtiyaç duyulduğu açıktır. Ancak ne yazık ki kanıta dayalı tıp bilimi oldukça yavaş bir seyir gösterir ve birçok hastamızın önünde bilimsel anlamda daha güçlü kanıtları bekleyecek bir zaman dilimi bulunmamaktadır. Bu koşullar hekim ve hastaları “translational medicine” anlayışı içinde minimal yan etki potansiyeline sahip, pratik ve etkili bazı alternatif tedavi yöntemlerine yöneltmektedir. İşte bu tedavi yöntemlerinden en yenilerinden birisi de MAGELLAN CELL THERAPY adını verdiğimiz yeni nesil kişiselleştirilmiş hücresel tedavilerdir.

   “The Magellan®” kan ya da kemik iliği aspirasyon örneğindeki kök hücreleri, trombositleri, mononükleer hücreleri kapalı devre bir sistem içinde optik sensörleri yardımı ile ayrıştıran (separasyon) ve konsantre (konsantrasyon) eden uluslararası patente sahip Amerikan menşeili bir teknolojidir. Sistem ve kullanılan kitler bütünüyle FDA onaylıdır. Ve ilk olarak ortopedik alanlardaki tedavi uygulamaları da FDA tarafından onaylanmış durumdadır. Yani Magellan kendini bilimsel anlamda kanıtlamış bir teknolojidir. Günümüzde dermatoloji, plastik cerrahi, kardiyoloji, jinekoloji ve üroloji branşlarında hızla kullanımı yaygınlaşmakta ve de hastalıklarda kullanımı üzerine yapılan bilimsel makaleler de yayınlanmaya başlamış durumdadır. Magellan ile kandan elde edilen konsantrat kesinlikle klasik tüp PRP (platelet rich plasma) ile kıyaslanmayacak kadar güçlü bir üründür. En basit hali ile kaliteli ve alanında isim yapmış tüp PRP kitleri kullanılarak elde edilen plasmalardan mL başına 10-12 kat daha fazla trombosit hücresi elde edilebilmektedir. Yine Magellan teknolojisi kullanılarak yapılan ayrıştırma işlemi sonunda trombosit ve mononükleer beyaz kan hücrelerinden kaynaklanan 4-14 kat daha fazla growth factor yani büyüme faktörü (TGF-β, IGF-1, PDGF, VEGF) ve antienflamatuvar sitokinler (IL1, IL4, IL10, TNF) elde edilmektedir. Daha da önemlisi ise CD34+ hematopoetik kök hücreler ve endotelial progenitör hücreler de Magellan teknolojisi ile kandan ayrıştırılabilmektedir. Tümü birden bir araya getirildiğinde ve hasar bulunan dokuya bu ürün enjekte edildiğinde o bölgenin yenilenmesi gençleşmesi ve restorasyonunu sağlayacak olan büyük bir hücresel güç elde edilmiş olmaktadır.

IMG_6802.JPG

Magellan teknolojisi ile hastadan alınan kanın içeriğindeki hücrelerin ayrıştırılması sonucunda 3 farklı ürün elde edilmektedir.

  1. Kırmızı kan hücrelerinden oluşan ve kullanmadığımız atık ürün

  2. Mononükleer beyaz kan hücreleri, trombositler ve kök hücrelerden oluşan asıl tedavi maksatlı kullanılacak konsantre ürün

  3. PPP (Platelet poor plasma) adı verilen açık sarı renkli plasma. Bu ürün de her en kadar hücresel anlamda zayıf olsa da kaliteli PRP kitleri ile elde edilen kadar trombosit ihtiva edebilmektedir. Dolayısı ile yardımcı ürün olarak tedavide kullanılabilmektedir.

MAGELLAN HÜCRESEL TEDAVİ ADAYLARI KİMLERDİR?

Magellan hücresel tedavisi damarsal nedenlere bağlı olarak gelişen hafif ve orta şiddetteki ereksiyon (sertleşme) sorunlarının tedavisinde uygulanabilecek bir yaklaşımdır. Doğası gereği psikojenik ve hormonal nedenlere bağlı gerçekleşen sertleşme sorunlarının tedavisinde elbette fayda sağlamaz. Bunun dışında kullanılan mevcut ilaçlara rağmen çok zayıf ereksiyon yanıtı olan şiddetli disfonksiyona sahip olgularda da başarı ihtimali çok zayıf olduğu için kullanımı yersizdir.

UYGULAMA NASIL YAPILMAKTADIR?

Magellan hücresel tedavi yönteminin tüm aşamaları kolaylıkla muayenehane şartlarında uygulanabilmektedir. Bunun için öncelikle hastamızın kolundan 54 mL kan örneği alınır. Magallan TruPRP kiti içinden her hasta için ayrı bir steril bir sistem çıkmaktadır. Bu kit içinden çıkan aparatlar yardımı ile 54 mL kan ve 6 mL sitratlı sıvı toplamda enjektör içine 60 mL kan ürünü toplanır. Kan ve steril diğer aparatlar Magellan cihazı içinde yerleştirilir. Bu noktada uygulanacak bölgeye göre ne kadar mL (6 ila 10 mL) konsantrat elde edilmek istendiğine baştan karar verilebilmektedir. Ve tuşa basılarak otomatik olarak sistem başlatılır. Enjektör içindeki tüm kan öncelikle cihaz içine çekilir ve optik sistem kanı tarayarak hücreleri ayrıştırmaya başlar. Toplam 17-18 dakika kadar bu ayrıştırma işlemi devam eder ve tedavide işimize yaramayacak olan kırmızı kan hücrelerinin bulunduğu kısım tekrar aynı enjektöre; mononükleer hücreler, hematopoetik kök hücreler ve trombositlerin bulunduğu konsantrat ise diğer küçük enjektöre iletilir.

Magellan cihazı hastanın kanını ayrıştırırken iğne acısını hissetmemesi için hastanın penis cildine lokal anestezik etken madde içeren bir krem sürülür. Sonrasında Magellan aygıtından alınan 10 mL’lik konsantrat farklı enjektörler arasında 4 eşit parçaya bölünür. Bu arada penis ve tüm genital bölge antiseptik solüsyonlar yardımı ile temizlenir ve steril bir delikli örtü yardımı ile penis dışarıda bırakılacak biçimde bölge kapatılır. Ardından çok ince bir iğne yardımı ile bu konsantratlar penisin sağ ve soluna 4 farklı noktadan intrakavernozal olarak enjekte edilir. İşlemin tamamı başından sonuna kadar 30-40 dakika kadar sürmektedir. Enjekte edilen içerik kişinin kendi kanından elde edildiği için ilaç kapsamında değildir; dolayısı ile herhangi bir yan etki profiline de sahip değildir. İşlemden sonra hastalar hemen ayağa kalkar ve gündelik yaşantına aynen kaldığı yerden devam eder. Eğer hasta isterse Magellan hücresel tedavinin yapılmasından 8 saat sonra cinsel aktivite de bulunabilir.

Magellan Hücresel Tedavinin etkinliği genel olarak hemen başlar ancak etkinin belirginleşmesi ve hasta tarafından fark edilmesi 3 haftalık bir süre zarfında olmaktadır. Genel olarak ereksiyon kalitesinde artış, ereksiyon süresinde uzama, penis duyarlılığının artışı beklenen pozitif etkilerdir. İstenildiği taktirde semptom skorlamaları, objektif olarak da penil doppler ultrasonografi ile arteriyel basınçlarının artışı şeklinde gerçekleşen klinik düzelme dökümante edilebilmektedir.

KAYNAKLAR:

Platelet-Rich Plasma Therapy for Male Sexual Dysfunction: Myth or Reality? Epifanova MVGvasalia BRDurashov MAArtemenko S Sex Med Rev 2019

Platelet-Rich Plasma and Treatment of Erectile Dysfunction: Critical Review of Literature and Global Trends in Platelet-Rich Plasma Clinics.   Scott S1, Roberts M1, Chung E2.  Sex Med Rev 2019

 

Platelet rich plasma penile rejuvenation as a treatment for erectile dysfunction   S. Alkhayal, M. Lourdes  Journal of Sexual Medicine May 2019  Volume 16, Issue 5, Supplement 2, Page S71

Comparison of two current and Common Systems for Getting PRP Ozgur Leylek , Fuat Çetinkaya 

Magellan Tru PRP, Magellan PShot, priapus shot, Penis PRP, Penile PRP treatment, P Shot, sertleşme sorununun tedavisi, Antalya, Turkey, erectile dysfunction PRP, Platelet Rich Plasma

bottom of page