top of page
Cinsel Sağlık, Cinsel Sorunlar

BİZ KİMİZ ve NEYİ AMAÇLIYORUZ?

     UZ Clinic, üroloji uzmanı Op. Dr. Niyazi Umut Özdemir tarafından sadece ve sadece "Cinsel İşlev Bozuklarının Tanı ve Tedavisi" için kurulmuş entegre özel bir tıp kliniğidir. Klinik markamız olan "UZ" ; gündelik dilde yaygın olarak kullanılan "uzman, uzlaşmak, uzak" gibi sözcüklerin de atası olup; eski Türkçe'de sıfat olarak "usta ve becerikli", fiil olarak da "denk düşmek ve bir araya gelmek" gibi  anlamlara gelmektedir. Biz de buradan hareketle UZ Clinic olarak "sizi sizinle yeniden uzlaştırmak" için 2017 yılında yola çıkmış bulunuyoruz.

 

   Cinsel sorunlar, pek çok evlilikte gözlenen ve üzerinde çok az konuşulan konuların başında gelir. Yapılan araştırmalar, ülkemizde kadınların %80'inin, erkeklerin ise %70'inin çeşitli cinsel sorunlar yaşadıklarını göstermektedir. Bireylerin hayatında ters giden bir çok konunun  esasen özünü oluşturması açısından da bu sorunlar oldukça önemlidir. Ne yazıktır ki çok güzel başlayan birlikteliklerde bile, cinsel sorunlar sonradan ortaya çıkabilir ve zaman içerisinde katlanılmaz boyutlara ulaşabilir. Sonuçta karşılıklı kırıcı söylem ve eylemler nedeniyle bir noktada o birliktelik ya son bulur ya da mutsuz zoraki ilişkiler haline dönüşürler. Oysa bazen büyük ve çözülemez gibi görülen sorunların merkezinde, kolaylıkla çözümlenebilecek küçük detaylar yatmaktadır. Genel önyargı, kadınlardaki sorunların çoğunlukla psikolojik, erkeklerdeki sorunların ise çoğunlukla bedensel bazı hastalıklardan kaynaklandığı yönündedir. Oysa konu hiçbir zaman ne bu kadar basit ne de tek taraflıdır. Kesin olan bir şey varsa o da cinsel sorunların en başta ve daima çiftlerin bir "uyum" sorunu olduğudur.

 

   Cinsellik, vücudumuzun en karmaşık ve en gizemli çalışan sistemidir. Cinselliğin en önemli parçası olan cinsel birleşme yani seks ise; kadın ve erkekte hem bilinç hem de bilinçaltının; hem istemli eylemlerin hem de istemsiz reflekslerin iç içe geçtiği eşsiz bir süreç ile tek vücut haline gelmek demektir. Ama pek çok organik ve psikolojik faktör, bu sürece dahil olup bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Biz, sizlerin bu sorununuza farklı bir yaklaşımla çözüm bulmaya çalışıyoruz. Genelde cinsel sorunlarından şikâyetçi olan bireyler; psikiyatri, üroloji veya jinekoloji doktorlarından birisinin kapısını çalarlar. Biz ise "entegratif" yani bütüncül bir şekilde bu konuya eğiliyoruz. Karşılaştığınız her türde cinsel uyum sorunları için sizi çift yani bir bütün olarak bir arada dinliyor, bir arada değerlendiriyor ve size özel bir tedavi çözüm modeli ortaya koyuyoruz. Böylesi bir yaklaşımın hem hayatın akışına hem de bilimsel temellere daha sağlam oturduğunu düşünmekteyiz.

 

   Sorunlarınıza kalıcı çözümler bulma noktasında ülkemizde önemli bir eksikliği giderdiğimiz ve aile bütünlüğünü korumaya yönelik oluşturduğumuz bu çalışmadan ayrıca büyük mutluluk duymaktayız. Unutulmamalıdır ki cinselliğin doğru ve sağlıklı yaşandığı evlilikler; mutlu, özgüveni yüksek ve sağlıklı nesiller demektir. Bu da hiç şüphesiz kenetlenmiş bir topluma ve güçlü bir ülkeye evrilecektir.

bottom of page