top of page

UZ Clinic Etik Kodları

 • Uz Clinic “Dünya Cinsel Sağlık Örgütü” (WAS) tarafından yayınlanan “Cinsel Haklar Bildirgesi”ni kabul eder.

 • UZ Clinic, için gizlilik ve hasta danışan mahremiyetine saygı temel esastır. Danışanlarından edindiği tüm bilgileri kendinde saklı tutar. Konuşulan  konular asla ve asla terapi odası dışına taşınmaz . 

 • UZ Clinic, çift tedavilerinde kadın ve erkek  arasında hiçbir koşul altında asla taraf tutmaz. Amacı sadece çiftler arasında uyum ve iletişimi yeniden tesis etmektir.

 • UZ Clinic, çift terapilerinde her bir bireyin de kendine ait gizlilik kararına saygı duyar ve izin verilmediği sürece onları eşine açıklamaz. Anlatıldığı takdirde tedavi sürecine pozitif etki yapacağı düşünülen paylaşılmamış sırlar varsa, bunun önemi konusunda bilgilendirme yapılır. Son kararı yine o birey verir. 

 • UZ Clinic, danışanlarının yaş, cinsiyet, etnik köken, din, mezhep, sosyoekonomik düzey  ve sosyal statüleri karşında bütünüyle tarafsızdır.

 • UZ Clinic, bireysel ve kültürel farklılıklara karşı son derece saygılıdır. Doktorları danışanlarından çok farklı düşünce ve ideolojide olsa bile asla ön yargılı yaklaşmazlar. Hiçbir kültürü diğerine üstün görmez.

 • UZ Clinic, insanların kendi kararlarını kendileri verme özgürlüğünü sonuna kadar savunur.

 • UZ Clinic doktorları,  danışanları ile terapi ortamı dışında sosyal ortamlarda asla bir araya gelmez, ikili ilişkilerde bulunmaz ve de haberleşmez. Aynı şekilde danışanlarının yakınları veya arkadaşları ile de asla temas kurmazlar.

 • UZ Clinic, inanç ve düşünce özgürlüğünü sonuna kadar savunur. Eyleme dökülmemiş her türlü düşünce ne kadar aykırı olursa olsun doktorlarınca bir bulgu ya da semptom olarak yine gizlilik kapsamında değerlendirilir.

 • UZ Clinic, tüm yaşam tarzlarına ve cinsel tercihlere karşı son derece saygılıdır ve eşit mesafededir. Her hangi bir cinsel yönelimin bir diğeri üzerine tahakkümüne de karşı duruş sergiler.

 • UZ Clinic öncelikle kadın ve erkek cinsiyetinin ve onun gerektirdiği evrensel rollerin korunması gerektiğine inanır. Bu bizim için cinsiyetçilik değil cinsiyetlerin korunması politikasıdır. 

 • UZ Clinic doktorları, danışanlarının hayatı veya güvenliğinin tehlike altında olduğunu düşünürse ya da cinsel şiddet içerikli bir suç tespit etmişse ilgili yasal mecralara bildirim yapmakla sorumludur.

 • UZ Clinic, çocuk ve ergen danışanın gizlilik hakkını, ebebeynin bilme hakkı ile dengeleyerek süreci öyle yürütür.

 • UZ Clinic gereğinde konu ile ilgili olarak bir üst meslektaş grubundan konsültasyon veya süpervizyon desteği alabilir.

 • UZ Clinic, hasta veya danışanlarının bilgilerini kodlayarak en az 5 yıl boyunca kendinde saklı tutar.

 • UZ Clinic görüşme veya tedavilerden hiç fayda görmeyen hasta veya danışanlarına verdiği profesyonel hizmeti uygun gördüğü bir zamanda sonlandırabilir ve onlara daha başka profesyonel  yardım kaynaklarını sunabilir.

Özel Uz Clinic Antalya Üroloji Uzmanı Op.Dr. Niyazi Umut Özdemir

Sertleşme sorunları, cinsel isteksizlik, vajinismus tedavileri

Op. Dr. Niyazi Umut Özdemir

bottom of page