[chatbot]
top of page

ERKEN BOŞALMA SORUNU

Erken boşalma ya da tıbbi adıyla "Premature Ejekülasyon" erkeklerde en sık rastlanan cinsel işlev bozukluğudur. Genel olarak tüm erkeklerin yaklaşık %25 'in yakındığı bir konudur. % 2-3 erkekte ise olay çok şiddetli yaşanır ve ciddi oranda kişiyi ruhsal olarak etkileyebilir. Erken boşalma aslında yanlış bir tanımlamadır. Kime göre, neye göre erken olduğuna açıklık getiremez. Tam olarak karşılamasa da "Kontrolsüz" ya da "Denetimsiz Boşalma" tabiri daha doğru bir tanım olabilir. Aslında erken boşalmanın hem tanısı hem nedeni (etiyolojisi) hem de tedavisi şu ana kadar tam olarak saptanabilmiş değildir ve hala tıbbın en karanlık konularından birisini oluşturmaktadır. İsterseniz önce erken boşalma durumunun olabildiğince bir tarifini yapalım.

   İstisnalar hariç neredeyse her cinsel ilişkide, çok az bir cinsel uyarıya rağmen vajinaya girmeden, girer girmez veya daha kişi henüz istemeden 1 dakika içinde boşalmanın olması durumudur. Boşalma olayına karşı kişinin bedeni üzerinde hiçbir öz denetimi yoktur. Bu bozukluk kişide ruhsal olarak belirgin bir strese ve de çift ilişkilerinde çatışmalara yol açmaktadır.

   Bu tanım bile genel olarak doğru olmakla birlikte epeyce eksiktir. İşin hem fizyolojik hem psikojenik alt yapısını ihmal eder. Erken boşalma sorununa sahip erkeklerde ister istemez stres,hayal kırıklığı, gerginlik, doyumsal yoksunluk (frustrasyon), cinsel aktiviteden kaçınma durumu gözlemlenir. Aynı şekilde eş ya da partnerde de benzer refleksler ve cinsel tatminsizlik tablosu zamanla kendini göstermektedir. Olayın bu psikojenik yönünü asla ihmal etmemek gerekir. Ama temelde prematüre ejekülasyonun kendisi de psikojenik zemini ağır basan bir sorundur. Fizyolojik açıdan ise boşalma (ejekülasyon) bir reflekstir. Tüm reflekslerde olduğu gibi kontrolü zaten kolay değildir. Çoğu erkek kendi boşalmasını kısmen denetim alltında tutabilmeyi zaman içinde öğrenir. Bazı erkeklerde ise bu farkındalık bir türlü gerçekleşmez ve kişi ne yaparsa yapsın, ne düşünürse düşünsün boşalmasının önüne bir türlü geçemez.


 

ERKEN BOŞALMA SINIFLAMASI:

1- YAŞAM BOYU ERKEN BOŞALMA: Asıl ve en önemli bulduğumuz erken boşalma tipidir. İlk cinsel deneyimlerden itibaren, her partnerle, hemen yerde ve her durumdaki cinsel ilişkilerde yaşanan şeklidir. "Vajina içi boşalma gecikme süresi" (IELT) 1 dakikanın altındadır. Yaşın ilerlemesi ise sorun daha da ağırlaşma eğilimi gösterir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki bu soruna sahip erkeklerin %80'i IELT süresi 30 saniye altındır. %40 erkekte de ilk 15 saniyede boşalma olduğu rapor edilir.

2- EDİNİLMİŞ ERKEN BOŞALMA: Önceden böyle bir sorunu olmayan erkeklerde sorunun sonradan ortaya çıkması durumudur. Altta yatan bir nedeni olabilir. Prostat iltihapları (kronik prostatit), tiroid bezi hastalıkları(hipertiroidi), çiftlerde ortaya çıkan ana cinsel sorunlar (erkekte ereksiyon sorunu, kadında disparoni-cinsel ilişkide ağrı uyulması) gibi bazı hastalıklar erken boşalmaya sebebiyet verebilmektedir. Çoğu kez tıbbi tedavi gerektirir. Ayrıca anksiyete depresyon gibi psikiyatrik bazı bozukluklar ve evlilik sorunları gibi ilişkisel konular da sonradan erken boşalmaya neden olabilen durumlardır.

3- DOĞAL DEĞİŞKEN ERKEN BOŞALMA: Çok sık rastlanan tipidir ve sorun olarak kabul edilmez. Farklı ortam ya da partner değişikliklerinde erkekler erken boşalabilir. Durumsaldır ve normal kabul edilir.Tedavi veya terapi gerektirmez. Özellikle düzenli cinsel hayatın ilk 6 ayında erkeğin boşalma denetimini tam sağlayamaması da bu kapsamda değerlendirilebilir.

4- ERKEN BOŞALMA BENZERİ BOŞALMA BOZUKLUĞU: Bazı erkekler normal sürelerde olmasına rağmen (4-6 dakika üzeri) erken boşalma sorunu olduğundan yakınırlar. Yine bir hastalık olarak kabul edilemeyecek bir sorundur. Çoğu kez kişide cinselliği yanlış algılama problemi vardır. Öncelikle kişiye durum izah edilir. Tedavi gerektiren bir durum olmadığı ifade edilir. Ancak güzel sevişme sanatına dair bazı bilişsel teknikler öğretilebilir.

 

SÜRE KONUSU: Erken boşalma sorununda süre konusu tamamen subjektif tartışmalı bir konudur ve kadın cinselliğini göz ardı eder. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki "benim erken boşalma sorunum var ve tedavi olmak istiyorum" cümlesini kuran, tedavi arayışında olan veya doktora başvuran erkeklerin %90'ı ilk 1 dakika içinde (IELT) boşalırlar. Dolayısı ile güncel cinsel sağlık bilimi de bu süreyi baz almaktadır. Yani erken boşalma için kritik süre 1 dakikadır. Genel yaklaşımda 1 dakikanın altı erken boşalmadır; 1-2 dakika arası sınır süredir; 2 dakika üzeri ise normaldir. Kapsamlı bir bilimsel çalışmada IELT süresi dünya genelinde ortalama 5,4 dakika bulunurken, Türkiye ortalaması 3,7 dakika olarak saptanmıştır. Bu sürenin Amerika ve Avrupa verilerinin epeyce altında kaldığı aşağıdaki tabloda da görülmektedir. (Tablo2) (Waldinger 2005). Erken boşalma sorunu olduğu tıbbi olarak kabul edilen erkeklerin %40'unun ilk 15 saniyede; %70-80'inin ise ilk 30 saniyede boşaldıkları saptanmıştır. Peki kadının cinsel doyuma ulaşması için gerekli ortalama IELT nedir? İşte DSM-IV, ISSM, EAU gibi tıbbi kılavuzlar bu konuya açıklık getirememekte ve kadının adeta 1 dakika ile yetinmesini salık vermektedir. Bu konu bizce önemli bir açmazdır. Biz kadının da cinselliği sağlıklı ve tatminkar yaşayabilmesi için ilişki-koit süresinin 7 dakikaları aşması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu bazen doğal olarak yapılabilse de cinsel eğitim ile bir çok erkeğin de sonradan da kazanabileceği bir yetidir.


ÖZ DENETİM KONUSU: Bize göre erkeğin boşalmasını kontrol edebilme becerisi süreden çok daha önemli bir erken boşalma kriteridir. Bir çok erkek boşalmasının olacağını önceden hissedebilir. Bu durum olduğunda PC kaslarını (aşk kasları) gevşetir, ritmini yavaşlatır, nefesini düzenler ve de poziyon değiştirir. Böylelikle boşalma durumu ötelenir. Erken boşalma sorunu olan bir erkeğin ise bedeni üzerinde gönüllü bir öz denetim durumu söz konusu değildir. Böyle bir erkek "her defasında aynı şey oluyor ve herşey çok hızlı gelişiyor. Farklı şeyler düşünsem de boşalmama bir türlü engel olamıyorum" şeklininde konuyu ifade eder. Cinsel terapinin özünde erken boşalması olan bir erkeğe, önce bedeninde yanan sarı ışığı farketmesi; farkedince de frene nasıl basacağını öğrenmesi esas alınmaktadır. Çünkü kırmızı ışık yandığında artık çok geçtir ve kontrol etmek herkes için imkansız bir durumdur.


 

İLİŞKİ ÇATIŞMASI: Erken boşalma sorunu diyebilmek için erkeğin de kadının da bunu dert edinmesi esastır. Özellikle kadın bu durumdan memnun bile oluyor olabilir. Sadece "kocamın işi görülsün" mantığı ile cinselliğe yaklaşabilir. Bu durumda yaşanan olaya erken boşalma demek biraz güçtür. Elbette doğru ve sağlıklı olan bu değildir. Erken boşalması olan erkek yoğun bir stres gerilim ve utanç yaşar. Kendini yeteneksiz hisseder. Her seferinde aynı şeyi yaşadığı için eşine karşı mahçup durumdadır. Sürekli açıklama yapma ihtiyacı hisseder. Eşi tarafından suçlanmamak için başlangıçta tartışmadan uzak durur. Kadınlar ise başlangıçta sorunun zamanla iyileşeceğini durumun topralayacağını düşünürler. Düzelmedikçe ise hayal kırıklıkları artar. Eşlerini bencillikle suçlamaya başlarlar. Sürekli özür, suçlama, telafi etme çabaları ile ilişki çatışmaları giderek artar. Sonuçta gerilimli ve mutsuz bir cinsel yaşam çiftler için kaçınılmazdır. Çünkü erken boşalma sorunu yaşayan erkeğin eşinde de cinsel uyarılma ve orgazm sorunlarının olması pek şaşırtıcı değildir.


 

ERKEN BOŞALAN ERKEK BENCİL MİDİR?

Erken boşalan erkek çoğu kez partneri tarafından bencil olmakla suçlanır ve sık sık partnerinden özür dilemek zorunda kalır. Özür dilemek kişiyi suçlu hissettirmek öte işe yaramaz. Erken boşalmak o erkeğin suçu değildir, kendi elinde olan bir şey de değildir. Üstelik erken boşalan erkek büyük bir tatminsizlik duygusu yaşar. Boşalmıştır ama orgazma ulaşamamıştır. Doğru yaklaşım ise suçlama- özür kısır döngüsüne son vermek ve çift olarak birlikte sorumluluk alıp bilimsel tıbbi çözüm aramak olmalıdır.


 

ERKEN BOŞALMA SORUNU OLAN ERKEKLERİN ORTAK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

*Genellikle A tipi kişilik adını vertdiğimiz sürekli aceleci telaşlı bir yapıları vardır. Hızlı yemek yerler hızlı araç kullanırlar. Bilgisayar oyunlarında oldukça iyidirler. Refleks arkları gelişmiş ve hızlıdır.

*Çoğu kez bir an önce sonuç verecek hızlı kalıcı ve mucizevi bir tedavi arayışındadırlar.

*Cinsel libidoları yüksektir. Yani seksi severler, seksten kolay kolay soğumazlar. Eşine ya da partnerine karşı ilgisi azalsa da genel olarak cinsel enerjileri fazladır.

*Arka arkaya fazla sayıda seks yapmayı severler. Refrakter period adını verdiğimiz iki ilişki arasındaki dinlenme süreleri daha kısadır. Skor bazlı bir cinsellik anlayışları vardır. Bu durum hem partnerine karşı durumu kurtarmak için hem de kendi öz tatmini sağlamak için yapılan bir çabadır. Ama yaş ilerledikçe ister istemez refrakter period uzar, erken boşalma süresi ise daha da kısalır. Dolayısı ile ilişki çatışması başlangıçta olmasa bile ilerleyen yıllarda da ortaya çıkabilmektedir.

*Genellikle cinsel anlamda ateşli kadınlardan biraz çekinirler. Yine cinsel anlamda soğuk kadınları da pek istemezler. Kolay kolay memnun olmazlar, düzenli birliktelik konusunda öz güvenleri oldukça zayıftırlar.

*Erken boşalma sorunu olan erkek ilişki sırasında bir türlü beynini kapatamaz. Hissederek sevişmez; sürekli düşünür ve sayar. İğneden korkan bir çocuk gibidir. Dokunulmaktan uyarılmaktan yakınlaşmaktan çok korkarlar.


 

YAŞ İLERLEDİKÇE ERKEN BOŞALAN ERKEĞİN DRAMI DA ARTAR;

-Erken boşalma süresi daha da kısalır

-Refrakter (dinlenme) süresi daha da açılır

-Eşe duyulan olan şehveti azalır

Dolayısı ile telafi edici çabalar (sık ilişki, koit dışı yollar) yıllar içinde azalmaya başlar. İlişki çatışması ortaya çıktıkça da evdeki stres gerilim yükselir. Bu nedenle başından itibaren erken boşalma sorunu olup da 10 yıldır evli olan ve daha yeni tedavi arayışına giren erkeklere rastlamak hiç şaşırtıcı değildir.

 

 

ERKEN BOŞALMA PLATOSUZLUK HASTALIĞIDIR.

Cinsel siklusun istek-uyarılma-plato-boşalma-çözülme aşamaları vardır. Plato aşaması penisin tam olarak sertleştiği ve vajinaya giriş yaptığı aşamadır. İçeride kalma süresi uzadıkça hem kişinin hem de partnerin alacağı keyif bir o kadar fazla olur. Hepimiz sevdiğimiz bir yemek olduğunda yavaş yavaş, azar azar yemeye bayılırız. Çünkü böyle daha çok yemeğin tadını çıkarırız. Normalde seks sırasında da plato aşamasını yavaş yavaş keyfini sürerek geçirmek gerekir. Belli bir doygunluğa ulaştıktan sonra ise boşalma-orgazm zaten kendiliğinden gerçekleşir. Erken boşalan erkeklerde plato ya hiç yoktur ya da çok kısadır. Dolayısı ile boşalma olmasına rağmen erken boşalma yaşayan erkekler büyük bir tatminsizlik yaşarlar. Tekrar belirtecek olursam boşalmıştır ama orgazm olamamıştır. Tanıda asıl amacımız erkeğin işte bu platoda niye kalamadığını anlamaya çalışmaktır. Dr. Cem Keçe ve CISED verilerine göre 12 adet erken boşalma nedeni söz konusudur. Sebepler farklı olsa da sonuç aynıdır. Tedavi ise bazen erken boşalmanın nedenine göre farklılıklar gösterebilmektedir.


 

ERKEN BOŞALMA ATADAN KALAN BİR MİRAS MIDIR?

Yeryüzündeki tüm memeli hayvanlar saniyeler içinde boşalırlar. Çünkü cinsel ilişki bir erkeğin en savunmasız olduğu tehditlere en açık olduğu andır. Dolayısı ile bir an önce bu durumdan kurtulmak için ilişki süresini minimumda tutar. Aynı şey elbette insanlık için de geçerli idi. Erken boşalma bu durumda muhtemelen aynen örümcek ya da yükseklik fobisinde olduğu gibi genetik kodlanmış bir mirastır. Ancak 1960'lardan itibaren kadın cinselliğinin denkleme girmeye başlaması ile o döneme kadar sorun olmayan bir konu erkeklerin öününe bir anda sorun olarak gelmeye başlamıştır.


 

HATALI DAVRANIŞLAR VE ALIŞKANLIKLAR ERKEN BOŞALMADA NASIL BİR ROL OYNAR?

Özellikle ergenlik çağında her ergen mastürbasyon yapar, yapmalıdır da. Bu durum kişinin kendi bedenini öğrenmesi açısından çok önemlidir. Ancak bu yaşlarda ergene mastürbasyonun günah ayıp sağlıksız bir şeymiş gibi dikte edilmesinin ve cezalandırmaların bazı olumsuz sonuçları olur. Ergen içgüdüsel olarak mastürbasyonu gizli saklı ortamlarda alelacele biçimde yapmaya devam eder. Ama sonucunda büyük bir suçluluk da hisseder. Bu suçluluk duygusunu azaltmak için ise mastürbasyonu sadece boşalma odaklı biçimde bir an önce yapıp bitirmek ister. Erişkin çağına gelene kadar yakalanma korkusu, suçluluk günahkarlık duygusu ile binlerce mastürbasyon eksersizini bu şekilde saniyeler içinde tamamladıktan sonra bu durumun elbette ileride normal cinsel yaşamına da yansıması şaşırtıcı olmaz. Kötü alışkanlıklara vücudumuz çok kolay alışır. Dolayısı ile erken boşalma neredeyse kaçınılmazdır. Bu nedenle ergenlik çağında bilimsel ve etik düzeyde bir cinsel eğitim verilmesi erken boşalmaların bir çoğunun önüne geçecek önemli bir konudur.


 

ERKEN BOŞALMA BİR KORKU PANİK KAÇINMA HASTALIĞIDIR.

Korku demek adrenalin deşarjı demektir. Adrenalin ise tüm kaslarda kasılmaya yok açarak aynı zamanda boşalmayı da tetikler. Yani korktuğumuz şey her zaman başımıza gelir. Hepimiz gece vakti bir mezarlıktan geçerken biraz ürpeririz ve hızlı adımlarla uzaklaşmak isteriz. Belki bazılarımız bunu daha da abartılı biçimde yaşayarak panik reaksiyonlar da gösterebilir. Erken boşalmada böyle bir antitedir. Korku ve şehvet bir arada yaşanır ki biz buna "korkuya bulanmış şehvet" adını vermekteyiz. Beden korkar, kasılır, panik reaksiyonlar gösterir, bir an önce kaçıp uzaklaşmak ister ama birden ayağı takılıp düşer. İşte bu noktada kişide abartılı korkuya sebep olan unsurlar ve korkunun kaynağı nedir? Ya da erken boşalarak neyin hangi suçun! kefaretini ödemektedir. Bunun anlamını psikodinamik açıdan çözümlemek tedavi açısından çok çok önemlidir. Kişinin eril doğası bir şeyden korkmaktadır ama neden? Korktuğu şey bir ötekiyle yakın olmak mı? Bir kadınla bütünleşmek mi? Kendisinden mi partnerinden mi korkmaktadır. Onlarca korku nedeni bu konuda sayabiliriz.


 

NEDENSEL ERKEN BOŞALMA TİPLERİ

 

Özetle genetik yatkınlık, bilinçdışı korkular, içdünyaya ait ruhsal çatışmalar, yanlış mastürbasyon alışkanlıklar ve cinsel konulardaki bilgisizlik yaşam boyu erken boşalma sorununun temelini oluşturan unsurlardır. Türkiye Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği CİSED kurucusu ve başkanı olan Dr. Cem Keçe hocamızın modellemesine göre organik, psikojenik ve miks yapıda 12 adet erken boşalma tipi tanımlanmıştır. Herbirinin de tanı tedavi yaklaşımı birbirinden farklıklar arzeder.


 

1- ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİNE BAĞLI ERKEN BOŞALMA: Burada erkek kişi kendi eril doğasına güvenemektedir. Genellikle hayatın diğer alanlarında da çekinik bir yapıya sahip insanlardır. Cinsel ilişki sırasında kendine öz güveni çok düşüktür. Partnerini tatmin edemeyeceğini erken boşalacağını sürekli kafasında kurar. Kendine yaptığı aşırı negatif telkin sonrası ise korktuğu da başına gelir. Ayrıca kişinin öz güveni narsistlik düzeyinde çok yüksek de olabilir. Ama bir o kadar da kırılgandır ve kolayca incinebilir düzeydedir.Tedavide öncelikle bu kişilik yapılarına dönük olarak psikoterapi bazlı cinsel terapi uygulamak gereklidir.

2-PSİKOSEKSÜEL BECERİKSİZLİK BİLGİ EKSİKLİĞİNE BAĞLI ERKEN BOŞALMA: Kişi cinsel anlamda aşırı derecede bilgisiz ve deneyimsizdir. Özellikle koyu muhafazakar toplumlarda en çok görülen şeklidir. Bazen de masaj salonları veya randevu evleri gibi ortamlarda sadece seks yapmış olan genç erkeklerde de benzer durum gözlenmektedir. Kişi sadece pasif olarak almaya ve boşaltılmaya alışmıştır. Bir kadınla nasıl cinsel ilişki yaşanacağını, ne yapacağını ve ne yapması gerektiğini bilemez. Dolayısı ile evlenip ilk defa normal bir cinsel birliktelik yaşamak istediğinde erken boşalma kaçınılmaz olur. Çoğu kez kötü başlayan deneyimler, kötü olarak da süre gelmeye devam eder. Çözümü elbette cinsel eğitime dönük bir cinsel terapi olmalıdır.

3- İLİŞKİSEL SORUNLARA BAĞLI ERKEN BOŞALMA: Bazen kötü iletişimin hakim olduğu çatışmalı evliliklerde eşe duyulan aşırı nefretten dolayı (bazende nefret insanın kendisine döner) yan sorun olarak erken boşalma gözlenir. Burada kişi bilinç altında kendini veya eşini hazsız bırakarak cezalandırmaktadır. Bazen erken boşalma, diğer daha ciddi evlilik sorunlarını gözardı etmek için çiftler tarafından daha önemli bir sorunmuş gibi öne sürülebilmektedir. Bu durumlarda ancak iyi bir evililik terapisi tedavi edici olabilir.

4- BİLİNÇDIŞI ÇATIŞMALARA BAĞLI GELİŞEN ERKEN BOŞALMA: Bir erkeğin en önemli çağı hiç kuşkusuz 2-6 yaş arasındaki ödipal dönem adını verdiğimiz yaş aralığıdır. Burada erkek anneden koparak, başlangıçta rakip gibi gördüğü baba ve onun temsil ettiği erkek kimliği ile özdeşim kurar. Tüm cinsel kimlik bu yaş aralığında belirginleşir. Bu yaşlarda çocukta ortaya çıkan ruhsal çelişki ve iç çatışmaların sağlıklı bir biçimde çözülmüş olması gerekmektedir. Çözülememesi durumunda ise pek çok cinsel işlev bozukluukları erişkin yaşta ortaya çıkabilmektedir. Erkeğin eşini bilinç altında annesi gibi görmesi durumu epeyce çok rastlanılan bir durumdur. Bazen sertleşme sorunu, bazen cinsel isteksizlik bazen de erken boşalma şeklinde karşımıza çıkabilir. Tedavide psikoterapi şarttır.


5- KARIŞIK TİP ERKEN BOŞALMA: Seks bir öteki ile yakın olmak demektir. Eğer kişide yakınlık korkusu varsa erken boşalma şeklinde bir soruna yol açabilmektedir. Bir kadınla yakın olmaktan korkan erkek , erken boşalarak yakınlık süresini minimuma indirir. Örneğin aşırı kavgalı ailelerde büyümüş erkeklerin bilinç altında "yakın olmak kötüdür, duygular kötüdür ve kavga nedenidir" gibi bir düşünce hakimdir. Bu erkeklerde çoğu kez anne babaya bir öfke gelişmiştir. Yine cinsel kimlik karmaşası yaşayan ya da fetiş arzuları olan bir erkek bir kadınla yakınlaşmaktan çok korkar. Yakınlaştı ise de bir an önce uzaklaşmak ister. Bu tipte de ancak psikoterapi ve cinsel terapi tedavi edici olabilir.

6-MAHREMİYET EKSİKLİĞİNE BAĞLI ERKEN BOŞALMA: Eğer cinsel ilişkinin yaşandığı ortam mahremiyet açısından sıkıntılı ise (duvarlar çok incedir seslerin duyulmasından endişe edilir) kabalık bir aile ortamında yaşantı sürüyorsa hiç kuşkusuz erken boşalma durumu şaşırtıcı olmaz. Öncelikle seks yapılan ortamı düzeltmek gerekmektyedir. Bazen de kadınlar erkeğin beklediği mahremiyeti eşlerine sunmazlar. Örneğin her olan biteni annelerine yetiştiren kadınların sayısı hiç de az değildir. Buna bazen yatak öyküleri de dahildir. Bu durumda erkek kendini rahat hissedemez ve erken boşalır.

7- PSİKOJENİK STRES BAĞLI GELİŞEN ERKEN BOŞALMA: Her hangi bir konuda stres yaşayan erkek cinsel yaşamında da erken boşalma gösterebilir. Stres demek , kasılma demektir ve bu da erken boşalmayı tetikler. Ağır yaşam krizleri( iflas, ağır hastalıklar, kanser..) erken boşalmanın önemli bir nedenidir. Bazen stresi yaratan eş de olabilir. Stresin sebeplerine yönelmek ve çözümlemek daha doğru olacaktır.

8-ÜROLOJİK HASTALIKLARA BAĞLI GELİŞEN ERKEN BOŞALMA: Prostat enfeksiyonları prostatın duyarlılığını arttırarak erken boşalmaya sebep olurlar. Bunun dışında sünnet derisi hattında gelişen duyarlı nodüller, doğuştan kısa frenilum olması durumu da erken boşalmaya sebep olabilen konulardır. Cerrahi tedavi gerektirebilirler.

9-NÖROJENİK TİP ERKEN BOŞALMA: Bazı erkeklerin bilinmeyen bir sebepten dolayı bulbokavernöz refleksleri çok çok güçlüdür. Bu insanların penis başları en ufak bir sürtünmeye karşı huylanma tiki şeklinde tepki verirler. Haliyle erken boşalma durumu yaygındır. Anestezik lokal kremler ve çoklu kondom kullanımı tek tedavi şeklidir.

10-TRAVMATİK TİP ERKEN BOŞALMA: Özellikle T12-L1 vertebra kırıklarında erken boşalma sinirsel hasarlanmaya bağlı gelişebilmektedir.

11-PSİKOJENİK TİP ERKEN BOŞALMA: Depresyon mani okb gibi psikiyatrik temelli hastalıklarda erken boşalma sorunu gerçekleşebilmektedir

12-İATROJENİK TİP ERKEN BOŞALMA: Bazı adrenerjik etkiye sahip grip veya allerji ilaçları erken boşalmaya sebebiyet verebilmektedir.


 


 

ERKEN BOŞALMA TEDAVİSİ

 

   Erken boşalma tedavisi bütünüyle mümkün bir cinsel sorundur. Bu konuda ilaçlar, cinsel terapi ve çok nadiren de cerrahi operasyonlar gerekli olabilmektedir. Ama öncelikle nedenine yönelik olarak detaylı bir değerlendirme yapmak şarttır. Sonrasında uygun ilaç ve kişiye özel cinsel terapi yöntemlerini tedavi seçenekleri olarak sorunu olan kişiyle görüşmek ve birlikte karar vermek çok doğru olacaktır. Genel olarak biz ilaç tedavilerini bir "sivrisinek problemini" çözmek için ilaçlama yapmaya benzetiyoruz. Kısa vadede çözüm olabilirse de kalıcı uzun vadeli problemin tekrarlama olasılığı oldukça yüksektir. Kişiye ve çifte özel uygulanan cinsel terapi teknikleri ise bataklığı tümden kurutmayı hedef alır. Bataklık kuruyup, bataklığı besleyen pis suların da önüne setler çekildiği zaman soruna kalıcı çözüm de getirilmiş olacaktır. Cinsel terapi bunu sağlar. Biz geçici ilaç tedavileri ile kombine edilmiş ve çifte özel uygulanan cinsel terapi tekniğini bu sorunun çözümünde en etkili en kalıcı ve en doğru tedavi modelitesi olarak görmekteyiz.


 

İLAÇ TEDAVİLERİ:

 • SSRI grubu antidepresan ilaçlar sinir uçlarında serotonin aktivitesini arttırarak kısa sürede erken boşalma refleksinin hızını düşürebilirler. Burada kişinin depresyonu ya da psikolojik sorunları olduğu için ilaç verilmez. Beyinde anksiyete merkezi ile boşalma merkezi çok yakın komşulukta yer almaktadır. Birisi için ilaç verdiğinizde diğer komşuda bundan etkilenmektedir. Bu konuda pek çok preperat mevcuttur. Erken boşalma ve diğer cinsel fonksiyonlar göz önünde tutularak bir ilaç doktor tarafından tercih edilebilir. En az 6 ay süre kullanılması tavsiye edilmektedir. Sonrasında yavaş yavaş bırakılıp sorunun düzelip düzelmediği test edilebilir.

 • Dapoksetin son yıllarda popüler olan FDA tarafından da Amerika'da onay verilmiş erken boşalmaya özgü spesifik bir ilactır. SSRI grubu antidepresandır. Farkı çok kısa etki süreli olmasıdır. Sadece o ilişiden 1-3 saat önce alınır. 5-6 saat sonra ise etkileri tümüyle geçer. Yan etki profili ise düşüktür. Erken boşalmanın şiddetine göre 30-60 mg dozda kullanılabilmektedir.

 • Lokal anestezik etkili kremler; genel olarak uyuşukluk hissizlik yaratarak boşalma refleksini ötelerler. Duyulan hazzı azalttığı için kullanılmasını pek tavsiye etmeyiz. Özellikle nörojenik tipte bir erken boşalma sorunu varsa kullanılması daha uygun olur. Vajinaya etki etmemesi için de kremi uyguladıktan sonra prezervatif takılması gerekmektedir. Yurtdışında TEMPE adında kombine (lidokain-prilokain karışımı) alkolsüz anestezik krem formları mevcuttur. Bunlar deriye yapışmadığı için uygulamadan sonra ıslak bezle bir süre sonra cilt silinebilir. Sonrasında prezervatif kullanmaya gerek kalmaz.


 

CERRAHİ TEDAVİLER:

Çok çok nadiren uygulamak gerekebilmektedir. Kısa frenulum rahatsızlığı varsa (ki çok nadirdir) frenuloplasti operasyonu yapmak gerekebilir. Sünnet derisi kesim hattında hassas duyarlı deri nodülleri varsa bu bölgenin cerrahi olarak çıkarılması gerekebilmektedir. Bunlara üroloji uzmanları ancak karar verebilir. Bunlar dışında cerrahi bir tedavi şekli bulunmamaktadır. Var olduğunu iddia edenlerinde etik değerlerini sorgulamak icap eder.


 

ERKEN BOŞALMADA BİLİŞSEL DAVRANIŞSAL TERAPİ-CİNSEL TERAPİ TEKNİĞİ

    Onlarca yıldır cinsel sağlık bilimi profesyonelleri ve cinsel terapistler tarafından uygulanan en etkili tedavi yöntemidir. Tekniğin; değerlendirme, duygusal, bilişsel ve davranışsal aşamaları vardır. 2-3 aylık aşama aşama ilerleyen bir süreç söz konusudur. Kişi sorununu çözme konusunda tam motive durumda ise kalıcı çözüm imkanı sunmaktadır. Cinsel terapi bir bilgisayara format atıp yeni baştan proglamak gibidir. Öncelikle kişiye bir cinsel ilişki yasağı getirilir. Sonrasında tüm cinsel yaşamı yeniden ergenliğe kadar çekilerek baştan programlanmak üzere aşama aşama ev ödevleri ile dizayn edilir. Bir süre sonra varsa eşi de programa dahil olarak boşalma denetimi pratikte test edilmeye başlanır. 3 ayın sonunda ise terapiye sadık kalan ve sürdüren erken boşalma sorunu olan erkeklerin büyük çoğunluğunun bu sorunu ortadan kalktığı görülür.

Cinsel terapinin amacını ve yöntemini şu metaforla da örnekleyebiliriz. Cinselliği yaşamak seks yapmak otomobil kullanmak gibidir. Kurallara uygun kullanmaya başlarsan bir süre sonra her şey otomatik hale gelir. Burada ise (erken boşalma) kişi trafikte bir türlü araç kullanamakta, kullanmaktan çok korkmakta, kullanmak istediği zaman da panik olup her defasında kaza yapmaktadır. İşte biz o kişiye sırası ile;

 • Önce aracın tüm aksamını (motor gaz fren) öğretiyoruz (Kendi bedenini tanıması)

 • Trafik kurallarından bahsediyoruz (sarı-kırmızı ışık metaforu)

 • Kapalı alanda sürüş denemeleri (mastürbasyon egsersizleri)

 • Sakin trafikte sürüş denemeleri (partnerbasyon egsersizleri)

 • Trafiğe açık alanda araç kullanımı (cinsel ilişki metotları)

     İleri sürüş teknikleri (güzel sevişme sanatı) öğretiyoruz.

Cinsel terapide kullanılan dur başla tekniği, Cem Keçe 5+5 tekniği, hiperstimülasyon tekniği kullanabildiğimiz pek çok yöntemi söz konusu olabilmektedir.


 

CİNSEL TERAPİDE KADININ ROLÜ ÇOK ÖNEMLİDİR.

Kadın eş ya da partner tedavi sürecinin çok önemli bir parçasıdır. Kadın motive edici hatta tedavi edici bir rolde olması çok büyük önem arzetmektedir. Aslında terapi süreci kadın için de bir o kadar zevkli ve eğlenceli bir süreçtir. Kadınlar kendi cinselliğine dair büyük bir bilgi hazinesine ulaşırlar ve bunu da cinsel yaşamlarında kullanırlar. Öyle ki daha önce orgazma hiç ulaşmamış kadınlar bile bu terapi sürecinden bunu öğrenerek ve deneyimleyerek çıkarlar. Terapi sürecinde kadının takınması gereken tavır mutlaka pozitif ve yapıcı olmalıdır. Kadın terapide erkeği yöneten yönlendiren dengeleyen sakinleştiren rahatlatan bir unsur olmalıdır. Çünkü erkekler çoğunlukla tatmin olmaktan çok, tatmin etmek gibi bir güdüyle hareket ederler. Kendine bu konuda güvenilmediğini hissetmek bir erkek için son derece moral bozucu olmaktadır. Tüm bu konularda eşlere terapist tarafından ne yapmaları ya da yapmamaları gerektiği konusunda gerekli telkinlerde bulunulur.

 • KAYNAKLAR:

 • Etiyolojiden Tanı ve Tedaviye Prematür Ejakülasyon - Emanuelle A.Jannini, Chris G.MacMahon, Marcel D.Waldinger-2013

 • Erken Boşalmanın Üstesinden Gelmek – Dr.Cem Keçe-2014

 • An Update of tje International Society of Sexual Medicine's Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Premature Ejaculation. J Sex Med 2014;11:1392-1422

 • Current and Emerging Treatments for Premature Ejaculation Sex Med Rev 2015;3:183-202

Erken Boşalma
Erken Boşalma
bottom of page