top of page

ŞİDDETLİ EREKSİYON BOZUKLUKLARINDA
EKSOZOM VE MEZENKİMAL KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ

    Ereksiyon bozukluklarının tedavisinde bebek kordon bağı dokusundan elde edilen allojenik mezenkimal kök hücrelerin ve eksozomların kullanımı oldukça güncel ve umut vadeden bir yaklaşımdır. Rejeneratif tıp kapsamı içinde, nörolojik ve dejeneratif hastalıklar başta olmak üzere, tıbbın pek çok alanında kullanılan kök hücre tedavilerinin insanlar üzerinde yapılan yeni bilimsel çalışmalarda alınan sonuçlar şaşırtıcı derecede olumludur. Kök hücre tedavileri günümüzde deneysel olmanın bir adım ötesine taşınmış durumdadır. Hayati tehlike içinde olan ve yaşam konforu ileri derecede bozulmuş hastalarda, güvenlik kaygıları da büyük ölçüde aşıldığı için kök hücre tedavileri artık daha sıklıkla kullanılır hale gelmiştir. Şiddetli ereksiyon bozukluklarının tedavisinde kök hücrelerin kullanımına geçmeden önce, yeni ve popüler bir konu olan ‘ekzozom’ kavramını açıklığa kavuşturalım. 

 

Eksozomlar, hücreler tarafından salgılanan ve hücreler arası iletişimde önemli rol oynayan küçük, zarla çevrili veziküllerdir. Çapları genellikle 30-150 nanometre arasında değişir. Eksozomlar, hücrelerin içindeki çeşitli biyoaktif molekülleri (proteinler, lipitler, RNA ve DNA parçaları gibi) içerir ve bu molekülleri diğer hücrelere taşır. Eksozomlar normal bir hücrenin binde biri boyutlarında çok küçük moleküllerdir.

 

Eksozomların başlıca özellikleri ve fonksiyonları şunlardır:

 

1.   Hücreler Arası İletişim: Eksozomlar, hücrelerin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar. İçerdikleri moleküller, hedef hücrelerin fonksiyonlarını değiştirebilir ve biyolojik süreçleri düzenleyebilir.

2.   Hücre Yenilenmesi ve Onarımı: Eksozomlar, hasarlı dokuların onarılmasında ve hücre yenilenmesinde önemli rol oynar. Özellikle kök hücre türevli eksozomlar, bu alanda büyük potansiyele sahiptir.

3.   Bağışıklık Modülasyonu: Eksozomlar, bağışıklık sisteminin düzenlenmesine katkıda bulunabilir. Bu etki hem bağışıklık yanıtlarının güçlendirilmesi hem de otoimmün tepkilerin kontrol altına alınması anlamına gelebilir.

4.   Hastalık Belirteçleri (Biomarker): Eksozomlar, çeşitli hastalıkların teşhisinde biyomarker olarak kullanılabilir. Kan, idrar, tükürük gibi biyolojik sıvılarda bulunan eksozomlar, hastalık durumlarında değişiklik gösterebilir.

5.   Tedavi Taşıyıcıları: Eksozomlar, ilaç ve gen tedavilerinde taşıyıcı olarak kullanılabilir. Bu sayede, tedavi edici moleküllerin hedef hücrelere etkin bir şekilde ulaştırılması sağlanabilir.

 

   Eksozomlar, doğal ve biyolojik işlevlerinin yanı sıra, tıbbi araştırmalarda ve terapötik uygulamalarda da büyük ilgi görmektedir. Özellikle kanser, nörolojik hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar ve ereksiyon bozukluğu gibi çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde potansiyel kullanımları araştırılmaktadır. Daha da heyecan verici biçimde eksozomların, allojenik kök hücrelerle kombine kullanımı tek başına kullanımlarına göre daha iyi netice verebildiği gözlemlenmektedir.

 

 

 

Mezenkimal kök hücreler (MSC'ler), kemik iliği, yağ dokusu, kas, kıkırdak, sinoviyal zarlar ve göbek kordonu gibi çeşitli dokularda bulunan çok yönlü hücrelerdir. MSC'ler, farklı hücre tiplerine dönüşebilme yetenekleri ve immünomodülatör özellikleri nedeniyle tıbbi araştırmalar ve tedavi uygulamalarında büyük ilgi görmektedir.

 

Mezenkimal kök hücrelerin başlıca özellikleri ve potansiyel kullanım alanları şunlardır:

 

1. Çok Yönlü Farklılaşma Kapasitesi: MSC'ler, osteoblastlar (kemik hücreleri), kondrositler (kıkırdak hücreleri), adipositler (yağ hücreleri) ve miyoblastlar (kas hücreleri) gibi çeşitli hücre tiplerine dönüşebilir. Bu özellikleri, doku mühendisliği ve rejeneratif tıp uygulamalarında kullanımlarını mümkün kılar.

 

2. İmmünomodülatör Özellikler: MSC'ler, bağışıklık sisteminin tepkilerini düzenleme yeteneğine sahiptir. İnflamasyonu azaltabilir ve otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılabilirler.

 

3. Doku Onarımı ve Yenilenme: MSC'ler, hasarlı dokuların onarımında ve yenilenmesinde rol oynayabilir. Bu özellikleri sayesinde, travma sonrası iyileşme süreçlerinde, eklem hastalıklarında ve kardiyovasküler hastalıklarda kullanılmaları araştırılmaktadır.

 

4. Parakrin Etkiler: MSC'ler, eksozomlar ve diğer biyoaktif moleküller salgılayarak, çevresel hücrelerin fonksiyonlarını düzenleyebilir. Bu parakrin etkiler, hücrelerin hayatta kalmasını, proliferasyonunu ve farklılaşmasını destekler.

 

 

   MSC'ler, hücre tedavileri ve doku mühendisliği alanlarında büyük bir potansiyele sahiptir. Klinik uygulamalarda MSC kullanımı, genellikle belirli kriterlere ve düzenlemelere tabi tutulur ve hastalar üzerinde uygulanmadan önce kapsamlı bir şekilde değerlendirilir. Özellikle anne-bebek kordonu dokusundan elde edilen ve

Wharton Jeli kaynaklı MSC’lerin elde edilmesi ve çoğaltılması, hem de teknik açıdan çok daha hızlı ve kolaydır hem de etik bir sorun teşkil etmezler. Özel GMP laboratuvar şartlarında uygun besi yerlerinde çoğaltılan MSC’ler, sonraki aşamada ise saflaştırılır ve saklama amaçlı olarak da dondurulur. HLA (-) olması nedeniyle wharton jeli kaynaklı allojenik mezenkimal kök hücreler immünolojik açıdan güvenlidir ve uygulanan kişilerde alerjik reaksiyona sebebiyet vermezler. Yine Wharton jeli kaynaklı kök hücre süspansiyonları santrifüj edilerek MSC’lerden arındırılır ve saf eksozomlar elde edilebilir. Eksozomlar kök hücrelerden salgılanan ürünlerdir ancak hücre değildirler. Kişinin kendi kanından ve yağ dokusundan da eksozomlar elde edilelir ancak yenidoğan wharton jeli kaynaklı eksozomların tedavide daha etkin olabileceği düşünülmektedir.

 

 

 

EREKSİYON BOZUKLUKLARINDA EKSOZOM VE MSC TEDAVİLERİ

 

  Ereksiyon bozukluğunda eksozom tedavisi, son yıllarda üzerinde çalışılan yenilikçi bir yaklaşımdır. Eksozomlar, hücrelerden salgılanan küçük veziküllerdir ve hücreler arası iletişimde önemli rol oynarlar. İçerdikleri biyoaktif moleküller sayesinde hasarlı dokuların onarımı ve yenilenmesi sürecinde potansiyel fayda sağlarlar.

 

   Ereksiyon bozukluğu tedavisinde eksozomların kullanımı, özellikle kök hücre türevli eksozomların, penil dokudaki hasarlı hücreleri onarmaya yardımcı olabileceği düşüncesine dayanır. Bu tedavi yöntemi, eksozomların anti-inflamatuar, anti-apoptotik ve doku yenileyici özelliklerinden yararlanarak, penil dokuda kan akışını ve sinir fonksiyonlarını iyileştirmeyi amaçlar.

 

   Bu tedavi halen araştırma aşamasındadır ve klinik uygulamaları henüz yaygın değildir. Ancak, bazı erken çalışmalar ve hayvan modelleri üzerinde yapılan araştırmalar, eksozom tedavisinin ereksiyon bozukluğu tedavisinde umut verici sonuçlar sunduğunu göstermektedir. Özellikle mezenkimal kök hücrelerle kombine edilen eksozom tedavileri ile şiddetli ereksiyon bozukluklarının tedavisinde başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

 

   Biz kliniğimizde akredite ve sağlık bakanlığı onaylı GMP laboratuvarlarından elde edilen Wharton jeli kaynaklı MSC ve eksozomları tercih etmekteyiz. Ereksiyon sorununun şiddetine göre kullanacağımız MSC ve eksozom sayıları ve siklus adedi hastaya göre değişiklik gösterebilmektedir. Ürünler bir gün öncesinde kök hücre laboratuvarlarında hazırlanır, son kontrolleri ve sayımları yapılır ve kişiye özel sertifikasyonuyla birlikte kliniğimize transferi gerçekleştirilir. Kliniğimizde ise12-24 saat içerisinde penil enjeksiyon şeklinde bu ürünler uygulanmaktadır. Hastanın yatışı veya istirahati gerekmez. Enjeksiyon işlemi lokal krem anestezi ile gerçekleştirilir ve bütünüyle ağrısızdır. Eksozom süspansiyonları +4 derecede 1 hafta süre ile korunabilirken, gerekli durumlarda -20 derecede 6 ay kadar da saklanabilmektedir. MSC’lerin ise saklanması söz konusu olmaz, laboratuvardan çıkışından itibaren 36 saati geçirmeden uygulamak gereklidir.

 

 

  1. Whaton jeli kaynaklı Eksozomlar (5-10 milyar) (5 ml)

  2. Wharton jeli kaynaklı (allojenik) MSCs (10-15-20 milyon) (10 ml)

 

  Genellikle organik zeminde orta ve şiddetli ereksiyon bozukluğu olan hastalarımızda bir hafta ara ile önce eksozom sonra da allojenik mezenkimal kök hücre tedavilerini kombine biçimde uygulamaktayız. Tedavi sonrası klinik düzelme beklentimiz 3 ila 6 ay sonrasında gerçekleşir. Bu zaman süresinde PDE5 inhibitörü ve intrakavernozal ilaç kullanımına hastalarımız devam edilebilirler. Fayda durumuna göre 6 ay sonra aynı prosedür bir kez daha tekrarlanabilmektedir. Tedaviye ilişkin olarak bugüne kadar olumsuz bir yan etki tablosu rapor edilmemiştir.

ereksiyon bozukluğu, eksozom tedavisi, exosome, bebek kordon kök hücre, mezenkimal kök hücre, wharton jeli kök hücre, 

bottom of page